Microsoft i bezpieczne systemy

W tym roku MS informował o swoich wysiłkach zmierzających do lepszej obsługi klientów w zakresie dostarczania odpowiednich łat systemowych. Na trwającej właśnie konferencji RSA przedstawiciel tej firmy zapewniał o jeszcze bardziej wzmożonych wysiłkach tej firmy zmierzających do zaproponowania bezpieczniejszych rozwiązań.

Nowe funkcje bezpieczeństwa mają być zaimplementowane w nowych platformach jakimi są Windows XP oraz rozwiązanie serwerowe Whistler. Chociaż jak twierdzi David Thompson, vice dyrektor Windows Product Server Group w MS, już istniejąca wersja Windows 2000 to duży krok naprzód w dziedzinie bardziej bezpiecznego systemu. W MS uruchomiono wewnętrzny program o nazwie Secure Windows Initiative, który skierowany jest na dostarczenie inżynierom firmy lepszych narzędzi, wiedzy i procedur testowania, które mają sprawić że produkty MS będą bardziej bezpieczne. Z mocno uwypuklanych funkcji bezpieczeństwa nowych systemów podkreślana jest funkcjonalność polegająca na możliwości ścisłego zdefiniowania dopuszonych w systemie serwisów, co ma wyeleminować zagrożenie związane z uruchamianiem w systemi obcego, nieautoryzowanego kodu, np: wirusów.