Microsoft Forefront – nowe produkty do zapewnienia bezpieczeństwa

Microsoft zapowiada wprowadzenie nowej marki Microsoft Forefront, pod którą ukażą się produkty związane z bezpieczeństwem danych w firmie
oraz bezpieczeństwem dostępu do sieci komputerowej.

Po wprowadzeniu przez Microsoft na rynek zintegrowanej zapory ogniowej ISA Server 2006 (Internet Security and Acceleration Server) do zabezpieczenia sieci wewnątrzkorporacyjnych oraz zapowiedzi ukazania się 1 lipca nowej wersji Microsoft Antigen służącej do zabezpieczenia poczty elektronicznej Microsoft wprowadzi nową markę Microsoft Forefront, pod którą ukażą się następne produkty związane z bezpieczeństwem firm oraz bezpieczeństwem dostępu do danych. Produkty te obejmą swoim działaniem pełną infrastrukturę informatyczną, z serwerami, sieciami oraz komputerami użytkowników.

Pierwszymi produktami w linii Forefront będą Forefront Client Security (dawniej Microsoft Client Protection) – dla którego faza otwartych testów beta jest przewidziana na czwarty kwartał bieżącego roku – oraz nowa generacja produktów z serii Antigen.

Wprowadzenie produktów Forefront Security for Exchange Server oraz Forefront Security for SharePoint zostało zaplanowane jednocześnie
z wejściem na rynek produktów Exchange Server 2007 i Office 2007.

Dotychczasowi użytkownicy produktów Antigen, posiadający w momencie udostępnienia nowych produktów marki Forefront aktualne licencje na oprogramowanie Antigen, będą uprawnieni do uzyskania Forefront
bez dodatkowych opłat.

Microsoft Antigen

Seria produktów Microsoft Antigen obejmuje Antigen for Exchange, Antigen for SMTP Gateways, Antigen Spam Manager i Antigen Enterprise Manager. Produkty te zostaną udostępnione klientom
1 lipca 2006 r. Tego dnia Microsoft po raz pierwszy wprowadzi na rynek pod swoją marką produkty antywirusowe i antyspamowe, przejęte w 2005 r. wraz firmą Sybari Software Inc.

Produkty do zabezpieczenia poczty elektronicznej Microsoft Antigen używają zróżnicowanych mechanizmów skanowania, dzięki czemu zapewniają kompleksową ochronę przed wirusami, spamem i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Poza mechanizmami skanowania stosowanymi przez czołowe firmy z tej branży wszystkie produkty z serii Microsoft Antigen zawierają również nowy mechanizm antywirusowy opracowany przez Microsoft.

„Klienci stają przed wyzwaniem, które polega na konieczności zapewnienia jak najlepszej ochrony użytkowników poczty elektronicznej, a równocześnie utrzymania dostępności, zapewnienia możliwości pracy bez przestojów i wydajności poczty jako aplikacji, która ma krytyczne znaczenie dla przedsiębiorstw” – powiedział Ted Kummert, wiceprezes Security, Access and Solutions Division w Microsoft Corporation.

„Rozwiązanie Antigen, oparte na wielu mechanizmach, daje się wyjątkowo łatwo zintegrować z produktem Microsoft Exchange Server, zapewniając korzyści wynikające z wielowarstwowej ochrony, a równocześnie minimalizując koszty, złożoność i zmniejszając wpływ
na wydajność”.

Wszystkie produkty z serii Antigen będą dostępne od 1 lipca 2006 r. za pośrednictwem programu Microsoft Volume Licensing oraz za pośrednictwem partnerów branżowych firmy Microsoft. Wśród tych produktów są także Antigen for SharePoint i Antigen for Instant Messaging, które do ukazania się następnych wersji będą występować pod marką Sybari. Wprowadzenie nowych wersji jest planowane na pierwsze półrocze 2007 roku.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: http://www.microsoft.com/antigen.

Bezpłatną, trzymiesięczną licencję próbną na produkty do zabezpieczenia poczty elektronicznej Antigen można uzyskać online pod adresem: http://www.microsoft.com/antigen/downloads/trial-software.mspx.

ISA Server 2006

Wprowadzony na rynek 12 czerwca br. ISA Server 2006 jest odpowiedzią Microsoft na potrzeby firm wykorzystujących Internet do komunikacji i współdzielenia dokumentów. Produkt zapewnia przedsiębiorstwom ochronę przed atakami z zewnątrz oraz zabezpiecza zasoby informacyjne przedsiębiorstwa przed dostępem osób niepowołanych.

Dla klientów wymagających zabezpieczonego dostępu do Exchange, SharePoint i innych aplikacji internetowych spoza sieci korporacyjnej ISA Server 2006 udostępnia funkcję Secure Application Publishing, czyli bezpieczne publikowanie aplikacji;

W przypadku firm wielooddziałowych, które wymagają utrzymywania bezpiecznej łączności pomiędzy poszczególnymi jednostkami firmy, przy równoczesnym efektywnym wykorzystaniu przepustowości sieci, ISA Server zapewnia kompresję HTTP, buforowanie treści, włączanie aktualizacji oprogramowania oraz funkcję wirtualnej sieci prywatnej (VPN);

ISA Server udostępnia także funkcję Web Access Protection (ochrona dostępu www) z hybrydową architekturą obejmującą serwer proxy i zaporę, zapewnia także rozróżnienie uprawnień oraz kompleksowe funkcje alarmowania i monitorowania.
„Wraz z nową wersją ISA Server 2006 oferujemy naszym Klientom zwiększone bezpieczeństwo połączeń z Internetem oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami firm wielooddziałowych. Jednocześnie, nowe rozwiązanie w znacznym stopniu przyczyni
się do zwiększenia wydajności sieci firmowych ograniczając przestoje w ich pracy. Wierzę, że oferowana funkcjonalność ułatwi przedsiębiorstwom dbanie o bezpieczeństwo i efektywność posiadanej infrastruktury informatycznej” – powiedział Andrzej Zaremba z polskiego oddziału Microsoft.

ISA Server 2006 zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do ochrony serwerów Exchange i SharePoint oraz zapewniające usprawnione funkcje zabezpieczeń i łączności pomiędzy biurami firm wielooddziałowych. Nowa oferta obejmie wersję ISA Server 2006 Standard Edition oraz ISA Server 2006 Enterprise Edition. Dostępny jest także Service Pack 2 do produktu ISA Server 2004, który obejmuje zaktualizowane funkcje służące do wdrażania produktu ISA Server w biurach firm wielooddziałowych.

Źródło: informacja prasowa