Microsoft Office Edition 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów

Rok temu Microsoft wprowadził specjalną ofertę dotyczącą pakietu Microsoft Office XP Standard, która skierowana była do nauczycieli, studentów i uczniów naszych polskich szkół. Osoby te mogły zakupić specjalną wersję pakietu biurowego Microsoft Office XP Standard za 499 PLN brutto, co stanowi ok. 20% normalnej ceny rynkowej tego produktu. Tymczasem firma ta ponownie wprowadziła kolejną specjalną ofertę dotyczącą produktu Microsoft Office 2003.

Microsoft Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów to zestaw najpopularniejszych aplikacji pakietu Microsoft Office, dostępny w specjalnej, niższej cenie dla nauczycieli, studentów i uczniów. W jej skład wchodzą programy w pełnych wersjach z nieograniczonym czasem użytkowania.

Wersja pakietu Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów obejmuje następujące aplikacje:

Microsoft Office Word 2003
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Office Outlook 2003
Microsoft Office PowerPoint 2003

Zakupu specjalnej wersji Microsoft Office 2003 dokonać mogą jedynie osoby objęte ofertą lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą objętą ofertą, produkt używać można jedynie do celów niekomercyjnych (nie wytwarzających dochodu) zaś, co ciekawsze Microsoft Office 2003 może zostać zainstalowany na maksymalnie trzech komputerach lub innych urządzeniach używanych w gospodarstwie domowym.

Ceny produktu objętego promocją niestety nie podano.

Osoby zainteresowane zakupieniem pakietu Microsoft Office Edition 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów, szczegółowe informacje znajdą na stronie Microsoft.