Microsoft przedstawia ISA Server 2004

Firma Microsoft wprowadza nowe rozwiązanie Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004. ISA Server 2004 jest zaawansowaną zaporą filtrującą ruch do warstwy aplikacji włącznie. Dzięki integracji zapory z modułem obsługującym wirtualne sieci prywatne (VPN) oraz buforowanie WEB, znacznie zwiększa ona poziom bezpieczeństwa i wydajność infrastruktury informatycznej firmy.

Kontrola zawartości protokołów internetowych, umożliwia także powstrzymywanie zewnętrznych i wewnętrznych ataków na sieć. ISA Server 2004 wchodzi w skład oprogramowania Microsoft Windows Server System.

Architektura rozwiązania ISA Server 2004 obejmująca zintegrowaną zaporę i wirtualną sieć prywatną (VPN), zapewnia filtrowanie z pamięcią stanu i kontrolę całego ruchu w sieci VPN. Narzędzie umożliwia także kontrolę klientów sieci VPN z wykorzystaniem mechanizmu kwarantanny wbudowanego w system Windows Server 2003, co chroni przed atakami przez połączenia VPN.

Zaszyte w aplikacji funkcje ochronne umożliwiają kompleksowy nadzór nad ruchem charakterystycznym dla dowolnego rozwiązania informatycznego, z możliwością filtrowania poleceń, danych i innych specyficznych cech protokołów sieciowych. Dzięki inteligentnej kontroli ruchu VPN, HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, H.323 (usługa konferencji), RPC i mediów strumieniowych, ISA Server 2004 może – w zależności od zawartości – przyjmować, odrzucać, przekierowywać lub modyfikować jego zawartość.

„Staraliśmy się, aby ISA Server był uniwersalnym narzędziem. Ze względu na takie elementy jak: zapora, kontrola sieci VPN oraz funkcje buforowania – zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom ekonomiczną ochronę sieci. Jednocześnie, dzięki możliwości konfiguracji zabezpieczeń i komunikacji centralnie – z jednego miejsca, duże przedsiębiorstwa, które posiadają siedziby w wielu lokalizacjach, mogą skutecznie obniżać koszty administrowania siecią” – powiedział Dariusz Korzun, Sever Product Manager z Microsoft.

Nowa wersja rozwiązania posiada także zmieniony interfejs użytkownika, kreatory i szablony oraz liczne narzędzia administracyjne, które upraszczają konfigurowanie, wdrażanie oraz zarządzanie serwerem ISA 2004.

Zmodyfikowana architektura rozwiązania umożliwia użytkownikowi szybki i bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie do odpowiedniej informacji przechowywanej w sieci.