Microsoft przegrywa odwołanie

Microsoft przegrał pierwsze odwołanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, który podtrzymał grzywnę nałożoną przez Komisję Europejską za praktyki monopolistyczne amerykańskiej korporacji.

Grzywna wynosi 479 mln euro i została wymierzona za nieprzestrzeganie przez Microsoft przepisów o wolnej konkurencji. Orzeczenie Trybunału nie jest wiążące i podlega zaskarżeniu przez obie strony.

Dla przypomnienia Microsoft zapłacił grzywnę w lipcu, a odwołanie wniósł w czerwcu.

Komisja zobowiązała Microsoft do przedstawienia „pełnych i dokładnych” informacji o swym oprogramowaniu dla serwerów, aby twórcy konkurencyjnego software’u mogli zapewnić pełną zgodność swoich produktów z serwerami i PC-tami używającymi produktów Microsoftu.

Ponadto Komisja nakazała korporacji wypuszczenie na rynek oprogramowania systemu operacyjnego Windows bez aplikacji multimedialnej – Media Player, służącej odtwarzaniu plików audio i wideo.

Nałożona na Microsoft grzywna jest najwyższą karą, jaką władze unijne nałożyły dotąd na firmę winną praktyk monopolistycznych.

Źródło informacji: BBC