Młodzież z Doliny Krzemowej

Firma A.T. Kearney wspólnie z Joint Venture: Silicon Valley Network opublikowała badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wśród 2500 uczniów z Doliny Krzemowej, które dotyczyły przyszłej kariery zawodowej w branży zaawansowanych technologii.

Ponad dwie trzecie spośród uczniów klas 8 i 11 (uczniowie w wieku 13 i 16 lat) szkół w Dolinie Krzemowej nie zamierza wiązać swojej przyszłej kariery zawodowej z branżą zaawansowanych technologii. Uczniowie zapytani o to, dlaczego nie planują kariery w branży hi-tech, stwierdzili, że jest to po prostu praca mało interesująca (39%) lub wręcz odstraszająca (25%).

Sondaż, przeprowadzony wśród uczniów pod koniec 2000 roku, jest częścią tegorocznej edycji badania dotyczącego rynku pracy, zatytułowanego: „Dzisiejsza młodzież a ich przyszła kariera w branży zaawansowanych technologii – 2002”.

Wychowanie własnego pokolenia pracowników branży hi-tech jest jednym ze sposobów rozwiązania utrzymującego się problemu deficytu siły roboczej w Dolinie Krzemowej. Brak ten przejawia się zarówno w nie obsadzonych stanowiskach, jak i w konieczności zatrudniania pracowników spoza obszaru Zatoki San Francisco. Z przeprowadzonego badania wynika, że zjawisko to nasiliło się podczas dynamicznego rozwoju branży w końcu lat 90., kiedy to deficyt siły roboczej w sektorze sięgnął niemal 40%. Nawet w 2001 roku, podczas niedawnego spowolnienia gospodarczego, deficyt ten stanowił 25% ogólnego deficytu na rynku pracy.

Brak odpowiedniej siły roboczej w obszarze Doliny Krzemowej kosztuje tamtejsze firmy ok. 2-3 mld USD rocznie, na tyle bowiem szacuje się łączne koszty zatrudnienia pracowników spoza regionu, obniżonej produktywności, opóźnień we wprowadzaniu nowych produktów, utraconej sprzedaży, premii oraz obrotów. Choć koszty te znacznie obniżyły się od października 2000 roku, kiedy to szacowano je na 6-7 mld USD, to nadal pozostają poważnym problemem. Napływ wysoko wykwalifikowanej kadry spoza Doliny nie pozostaje bez wpływu na środowisko oraz aspekty społeczne.

Pełen raport w wersji angielskojęzycznej dostępny jest w internecie pod adresem: http://www.atkearney.com/pdf/eng/Workforcestudy_S.pdf