Na kłopoty – Novell

Dzięki rozwiązaniom firmy Novell studenci oraz pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego mają swobodny dostęp do biblioteki, uczelnianych zasobów WWW i poczty elektronicznej, i to zarówno działając w sieci uczelnianej jak i z zewnątrz.

Zadanie

Zarządzanie kontami stale rosnącej i szybko zmieniającej się grupy użytkowników przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia im jednolitego środowiska informatycznego z reguły stanowi poważne wyzwanie dla uczelnianego działu informatyki.

Nie inaczej okazało się w przypadku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, która swoją przygodę z komputeryzacją rozpoczęła już w chwili swego powstania, a więc jeszcze w czasach, gdy na desktopach królowały MS Windows 3.11 i Office 6.

Z początku w uczelnianej sieci lokalnej wykorzystywany był system Novell NetWare 4.11, następnie MS Windows NT 4, jednak w miarę wzrostu liczby użytkowników, komputerów oraz wymagań stawianych systemowi informatycznemu zarządzanie całością stawało się coraz trudniejsze.

Pojawiła się konieczność wdrożenia oprogramowania do zarządzania tożsamością w celu zapewnienia bezpiecznego, centralnego dostępu do aplikacji i zasobów, a także umożliwienia studentom korzystania z usług płatnych, takich jak np. drukowanie. Uczelnia postanowiła też uruchomić własny serwis internetowo-intranetowy, obsługujący bardzo wiele procesów jednocześnie.

Po dokładnej analizie ofert wielu firm sztab uczelnianych informatyków postanowił zrealizować te zadania za pomocą oprogramowania firmy Novell – początkowo wdrażając Novell NetWare 5.1, Novell eDirectory oraz Novell ZENworks Starter Pack.

Sieć jednak nadal, choć umożliwiała korzystanie z „wędrujących profili użytkownika”, była dość trudna w zarządzaniu. Ponadto władze uczelni domagały się dalszej redukcji kosztów administrowania systemem informatycznym oraz powiększenia jego funkcjonalności. Cele te osiągnięto wdrażając Novell NetWare 6.5.

Rozwiązanie

Obecnie w WSPiZ działa 8 serwerów NetWare, z których korzysta 8 tys. studentów i 400 pracowników naukowych.

Oprócz pracowni informatycznych i szeregu komputerów rozsianych po całej uczelni do realizacji względnie prostych zadań, w jednej z sal działa 65 komputerów zapewniających swobodny dostęp do bardziej zaawansowanych usług.

Zainstalowane na nich oprogramowanie, w tym pakiet biurowy, przeglądarka internetowa, program pocztowy i usługa płatnego drukowania, pozwalają studentom nie tylko na rezerwowanie książek w bibliotece, czy korzystanie z wewnętrznych materiałów dydaktycznych, lecz także na zakładanie własnych stron domowych, pozyskiwanie informacji z dziekanatu, czy branie udziału w uczelnianych forach dyskusyjnych.

Pracownicy naukowi i administracja uczelni mają zagwarantowany stały dostęp do bazy danych studentów, informacji o realizowanych przez szkołę programach badawczych oraz tak specjalistycznych usług jak np. programy statystyczne, prawnicze, bądź system obsługi dziekanatu.

Mogą także używać nieodpłatnie serwisu Euro-Money, PROQUEST, EBSCO, LEX, INFOR udostępniającego publikacje biznesowe, ekonomiczne i naukowe z całego świata oraz pobierać na życzenie różne programy księgowe i biznesowe przeznaczone do celów dydaktycznych.

Struktura informatyczna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego obejmuje obecnie ponad 13 tys. obiektów zarejestrowanych w centralnym katalogu Novell eDirectory.

Konta dla nowych użytkowników tworzone są przez system automatycznie, studenci i pracownicy naukowi w całym systemie korzystają z jednego tylko loginu i hasła, a całością zarządza zespół czterech informatyków, z czego tylko dwóch zajmuje się środowiskiem NetWare.

„Przystępując do modernizacji systemu informatycznego założyliśmy, iż wszyscy jego użytkownicy będą mogli logować się z różnych miejsc za pomocą pojedynczego loginu i hasła. Już wówczas posiadaliśmy dużą wiedzę o korzyściach, jakie płyną ze stosowania rozwiązań Novella oraz o czołowej pozycji tego producenta w rankingach Gartner Group. Wybór takich produktów jak eDirectory, NetWare 6.5, Novell Internet Messaging System, BorderManager i ZENworks był dla nas decyzją strategiczną” – powiedział mgr Dariusz Trzeciak, dyrektor działu IT Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

W stronę Linuksa

Wykorzystywane przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego rozwiązania Novella nie tylko integrują podstawowe systemy informatyczne, lecz także znacznie usprawniają dostęp do informacji ponad 8 tys. studentów i pracowników tej uczelni.

Zamierzony cel, którym była integracja połączona z modernizacją infrastruktury i redukcją kosztów administrowania systemem, został osiągnięty. Znacznie usprawniono też dostęp do informacji i podwyższono poziom bezpieczeństwa danych, i to bez konieczności zwiększenia liczby pracowników w dziale informatycznym.

„Kierunek naszych działań był słuszny. W mojej ocenie pod każdym względem warto było zrealizować tę inwestycję” – mówi Dariusz Trzeciak dodając, iż „dzięki niej, udało się nie tylko ujednolicić sposób korzystania z sieci przez użytkowników, lecz także znacznie usprawnić pracę całego działu informatyki”.

Dalsze prace nad usprawnianiem systemu informatycznego obejmować mają rezygnację z aplikacji opartych na MS Windows na stacjach roboczych – zastąpić je ma Novell Linux Desktop.

Poważnie też rozważane jest podniesienie oprogramowania sieciowego uczelni do dwujądrowej platformy Novell Open Enterprise Server opartej na usługach sieciowych NetWare oraz systemie SUSE LINUX Enterprise Server 9.