Nessus 3

Udostępniono nową wersje popularnego skanera luk w bezpieczeństwie – Nessus – przeznaczoną dla systemu Linux i FreeBSD. Nowe wydanie przynosi również zmianę licencji. Dotychczas program wydawany był na licencji GPL open source, jednak obecnie autor programu zdecydował o „zamknięciu” kodu źródłowego.

Zrezygnowanie z otwartego kodu źródłowego wynika z dużej konkurencji na rynku skanerów, jak również z faktu iż wiele firm wykorzystywało program do celów komercyjnych. Dodatkowy czynnik stanowiło nikłe wsparcie ze strony użytkowników.

Tenable Security nadal będzie utrzymywać wydanie 2.x.x na licencji GPL. Na początku 2006 roku zostanie wydana wersja przeznaczona dla systemu Windows 2000/XP/2003, Mac OS X i Solaris.

Źródło informacji: SecurityFocus
Tenable Security