Nowoczesna Uczelnia

Firmy Microsoft, Polkomtel S.A., PARTNERS in PROGRESS Sp. z o.o. oraz 4M Sp. z o.o., w trakcie konferencji pt. „Nowoczesna Uczelnia”, zaprezentowały kompleksowe rozwiązanie teleinformatyczne wspomagające efektywne zarządzanie szkołą wyższą – Uczelnia.XP.

Zaprezentowany model funkcjonowania nowoczesnej uczelni działający w oparciu o system Uczelnia.XP jest unikalnym rozwiązaniem w skali europejskiej.

Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji – opartych o kioski informacyjne, strony WWW, telefonię GSM (SMS, MMS, WAP), wewnętrzną telewizję uczelnianą, systemy IVR – pokazano system, który nie tylko umożliwia: efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i niezbędnym wyposażeniem wykorzystywanym w procesie planowania zajęć, stosowanie skutecznych metod budżetowania i kontrolowania przychodów oraz kosztów, dostęp do informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie realizujący koncepcję 3A (z ang. Anywhere Anytime, Anything), ale jest także elementem budowania więzi pomiędzy uczelnią-studentem a pracownikiem.

System Uczelnia.XP pokazuje jak za pomocą nowoczesnych technologii można stworzyć społeczność informacyjną, która nie jest pozbawiona komunikacji interpersonalnej.

„Uczelnia.XP oparta jest na platformie Microsoft Windows Server i bazie danych Microsoft SQL Server” – podkreślił Michał Gołębiewski, Server Platform Business Group Lead w polskim oddziale firmy Microsoft. „Nasze rozwiązanie jest kompleksowe, wykorzystuje nowoczesne metody komunikacji. Dla pracowników uczelni ważne będzie, że raz wprowadzone do systemu dane mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez uprawnione osoby. Uczelnia.XP wpłynie na poprawę warunków nauki polskich studentów” – dodał Michał Gołębiewski.

„Po raz kolejny okazuje się, że telefonia komórkowa jest kołem napędzającym innowacje” – powiedział Leszek Hajkowski, Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych, Polkomtel S.A. „Tym razem wspólnie z naszymi partnerami oferujemy nową jakość i nowe możliwości zarówno kadrze dydaktycznej uczelni, jak i studentom. Jestem przekonany, że dzięki projektowi zwiększy się efektywność i funkcjonalność działania polskich uczelni” – dodał Leszek Hajkowski.

„Znajomość potrzeb sektora szkół wyższych oraz doświadczenie w tworzeniu rozwiązań informatycznych pozwoliły stworzyć nowatorski system do zarządzania uczelnią” – powiedział Maciej Głowacki, Prezes firmy PARTNERS in PROGRESS. „Synergia możliwości i potencjałów poszczególnych partnerów, wykorzystanie nowoczesnych osiągnięć technologicznych oraz otwartość na zmieniające się wymogi rynku stworzyły nową wartość dodaną dla uczelni. Jestem przekonany, że polskie szkoły wyższe, które po wejściu do Unii Europejskiej będą uczestniczyć w procesie kształcenia bez granic dostrzegły potrzebę wprowadzenia systemu umożliwiającego profesjonalne zarządzanie uczelnią” – dodał Maciej Głowacki.

„Elektroniczna legitymacja umożliwia studentom i pracownikom łatwy dostęp do zasobów uczelnianych przy pełnej kontroli ich wykorzystania. Pozwala to stworzyć uczelnię przyjazną i otwartą dla studentów” – powiedział Jacek Maciak, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy 4M. „Elektroniczna legitymacja może zawierać wiele dodatkowych funkcji jak np. mikropłatności, podpis elektroniczny, co daje niespotykane dotychczas możliwości wykorzystania informatyki i telekomunikacji w szkołach wyższych” – dodał Jacek Maciak.