Nowy Microsoft Operations Manager 2005 dla administratorów

Firma Microsoft wprowadza nową wersję systemu Microsoft Operations Manager 2005. MOM jest narzędziem administracyjnym, pozwalającym sprawnie zarządzać umowami Service Level Agreement (SLA) w środowisku Windows Server System. Produkt, umożliwiając szybsze i bardziej skuteczne identyfikowanie, analizowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury informatycznej, przyczynia się do podnoszenia jej wydajności i dostępności. Aplikacja jest skierowana do średnich i dużych przedsiębiorstw.

System Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 pozwala monitorować i kontrolować stan systemów operacyjnych oraz aplikacji biznesowych w środowisku Windows. MOM udostępnia otwarte i skalowalne funkcje zarządzania operacyjnego, umożliwia administrowanie zdarzeniami oraz monitoring prewencyjny. Ostrzega również o stanach krytycznych. Narzędzie posiada także funkcje raportowania oraz analizuje tendencje powstawania problemów.

„Zarządzanie infrastrukturą informatyczną dużych przedsiębiorstw jest ogromnym wyzwaniem i wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Microsoft Operations Manager 2005 jest świetnym narzędziem rozwiązującym problemy charakterystyczne dla takich organizacji, szczególnie w rozległych środowiskach IT. Dzięki wsparciu takich firm jak eXc Software czy MetiLinx MOM 2005 staje się on dzisiaj narzędziem gotowym także do wsparcia sieci heterogenicznych.” – mówi Dariusz Korzun, Infrastructure Servers Marketing Manager z Microsoft.

Nową wersję rozwiązania wyposażono w fachową bazę wiedzy na temat systemów operacyjnych i aplikacji pracujących w środowisku Windows Server System. Zbiór, który powstał w oparciu o doświadczenia programistów i operatorów, zamieszczono w specjalnie skonstruowanych pakietach administracyjnych. W pakietach znajdują się także reguły monitorowania, których można użyć do szybkiego rozpoznania sytuacji krytycznych.

Rozwiązanie zawiera także łatwą w budowie architekturę zarządzania niestandardowymi aplikacjami, umożliwiającą integrację z rozwiązaniami innych firm. Nowy interfejs użytkownika został zoptymalizowany pod kątem dostępności zadań administracyjnych i operacyjnych.