Open Source bardziej wydajne

Brytyjscy badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego wyliczyli, że oprogramowanie oparte na otwartym kodzie źródłowym rozwija się szybciej, niż aplikacje chronione prawem autorskim.

Damien Challet i Yann Le Du stworzyli teoretyczny model procesu wykrywania błędów w kodzie programu. Na tej podstawie obliczyli czas niezbędny dla „zdebuggowania” programów Open Source oraz produkcji o zamkniętym kodzie źródłowym. Wyniki analizy nie powinny zaskakiwać. Twórcy oprogramowania o zamkniętym kodzie muszą zatrudniać dużą liczbę osób analizujących skargi użytkowników, programistów o bardzo wysokich kwalifikacjach oraz więcej beta-testerów, aby uzyskać wyniki zbliżone do tych, jakie w tym samym czasie uzyskują programy Open Source. Przy dysponowaniu takimi samymi zasobami ludzkimi, program o otwartym kodzie źródłowym zawsze będzie oczyszczony z błedów znacznie szybciej, niż aplikacja prawnie chroniona przed modyfikacjami.

Te różnice to przede wszystkim konsekwencja faktu, że poprawianie programu o otwartym kodzie jest procesem ciągłym – użytkownicy nieustannie aktualizują swoje wersje, z kolei programiści na bieżąco wprowadzają poprawki. W wypadku aplikacji o zamkniętym kodzie aktualizacja kodu dokonuje się etapami. To rozwiązanie znacznie mniej efektywne – ilość informacji o błędach spada po każdej poprawce i zanim pojawią się nowe informacje o pomyłkach, upływa sporo czasu. A im dłuższa jest przerwa pomiędzy publikacją kolejnych wersji programu, tym wolniejszy proces usuwania błędów.

Źródło informacji: Nature