PHP 4.2.1

Pojawiła się kolejna wersja PHP, zawierająca głównie poprawki błędów z poprzedniej wersji. PHP oznaczone jako wersja 4.2.1, zawiera poprawki wprowadzone m.in w obsłudze sesji, rozszerzeniu COM, poprawiono również DomXML, naprawiono błąd podczas przesyłania plików, dodano kilka elementów dla trybu safe_mode… i jeszcze kilka innych zmian. Tutaj znajdziecie listę zmian, natomiast stąd można pobrać nową wersję PHP.