PHP 4.3.9RC1 i 5.0.1

Wydane zostały kolejne wersje języka skryptowego PHP 4.3.9RC1 oraz 5.0.1. Wszyscy, którzy używają serii 4 mogą przetestować pierwszego kandydata do wersji finalnej 4.3.9. W wersji tej oprócz poprawieniu kilku mniejszych błędów, zaktualizowano PCRE oraz przepisany został plik pomocy dla systemu Windows i Unix – pełna lista zmian dostępna jest tutaj, źródła natomiast można pobrać stąd. Dla osób korzystających z 5 wersji PHP również dostępna jest nowa wersja nosząca numerek 5.0.1 – zawiera ona poprawione błędy oraz nową instalację dokumentów autogenerowanych z manuala PHP. Szczegółowa lista zmian znajduje się tutaj, zaś źródła można pobrać stąd.