PHP 5.1 Beta 3

Udostępniono nową Beta wersję PHP 5.1. W kolejnym wydaniu dodano wiele nowych usprawnień oraz poprawiono wiele błędów. Źródła można pobrać stąd.