PLUG-Warszawa

Już jutro odbędzie się kolejne spotkanie PLUG-Warszawa. Tematem spotkanie będzie „Wprowadzenie do PHP”, a prelekcje poprowadzi Leszek Krupiński. Miejsce spotkania: Budynek Wydziału MiMUW, sala 5440, ul. Banacha 2, Warszawa. Rozpoczęcie o godz. 18:00. Poniżej można przeczytać dokładny przebieg prelekcji.

1. Co to jest PHP
2. Po co nam PHP:

do jakich celów zostało zaprojektowane

do czego może służyć

gdzie jest używane

jak programować

podstawy składni

ciekawe przykłady użycia

3. pytania/wnioski