Polacy informatyzują rosyjski bank

Łódzka firma Wonlok, zajmująca się tworzeniem oprogramowania dla bankowości i przemysłu, podpisała kontrakt z Komercyjnym Bankiem Dialog-Optim z Moskwy, na dostarczenie pierwszego polskiego systemu informatycznego dla banków „Eurobank On-Line”.

Bank Dialog-Optim z Moskwy należy do pierwszej pięćdziesiątki rosyjskich banków, zaś kontrakt przewiduje przystosowanie systemu do potrzeb rosyjskiej instytucji i wdrożenie go w jednym, pilotażowym oddziale. Wartość kontraktu na początek wyniesie 10 mln zł. Kolejnym etapem będzie centralny system informatyczny, który zostanie wdrożony we wszystkich 70 oddziałach moskiewskiego banku, tym samym wartość kontraktu może wzrosnąć nawet trzykrotnie z 10 do 25 – 30 mln zł.

Dzięki produktowi łódzkiej firmy klienci w Rosji zyskają wiele nowych usług – wszystkie oddziały banku będą podłączone do jednego centralnego superkomputera, co oznacza, że operacji na koncie założonym w Moskwie będzie można dokonywać równie dobrze z Petersburga, jak i z Władywostoku. Klienci nie będą już przywiązani do swojego oddziału. A poza tym każdą operację na koncie będą mogli przeprowadzić przez telefon i Internet.

Firma Wonlok rozpoczęła działalność w 1989 roku i była jedną z pierwszych firm informatycznych w Polsce. Jako jedna z bardzo nielicznych nigdy nie zajmowała się modyfikacją czy dystrybucją gotowych, zachodnich rozwiązań, lecz koncentrowała się na tworzeniu własnego oprogramowania. Prace nad rozwojem produktów zostały zorganizowane wokół dwóch tematów – oprogramowania dla bankowości i przemysłu. Przeprowadzona w ten sposób specjalizacja spowodowała nie tylko wzajemne uzupełnianie się zespołów, ale i uniezależniła firmę od fluktuacji finansowych, występujących w młodej gospodarce rynkowej. Warto dodać, że firma zatrudnia 200 wysoko wyspecjalizowanych pracowników, a na jej oprogramowaniu pracuje kilkaset banków i kilkaset zakładów przemysłowych, zaś pierwszą instytucją, która kupiła „Eurobank On-line”, był Bank Gospodarki Żywnościowej.