Ponad milion nowych internautów w I połowie 2004

IAB Polska opracowała raport p.t. „Polski rynek internetowy po dwóch kwartałach 2004 roku”. Znalazły się w nim najważniejsze informacje na temat użytkowników internetu, wydatków na reklamę on-line i e-commerce.

Z raportu IAB wynika, że pomimo wciąż wysokich kosztów dostępu, liczba polskich użytkowników internetu nadal wzrasta, a dynamika wzrostu w pierwszej połowie 2004 roku była szczególnie wysoka. Od końca grudnia 2003 roku po raz pierwszy liczba internautów wzrosła o milion osób, osiągając w końcu czerwca 2004 wartość 7,45 mln. IAB szacuje, że do końca 2004 roku liczba internautów zbliży się do 8 milionów. Wraz ze zwiększeniem zasięgu, wzrasta także aktywność użytkowników polskiego internetu oraz liczba bardziej doświadczonych internautów. Porównując wzrost aktywności internautów w ciągu ostatniego roku, widoczny jest znaczny wzrost czasu spędzanego w sieci. Średnio polski internauta spędza w sieci prawie 14 godzin miesięcznie, co stanowi wzrost o ponad 1 godzinę i 30 minut w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost ten wiąże się spadkiem czasu poświeconego innym mediom, zwłaszcza telewizji. Jak wynika z analiz, Polacy nie tylko spędzają więcej czasu w sieci, ale także zwiększyli częstotliwość korzystania z internetu. Ponad 40 proc. internautów korzysta z zasobów sieci codziennie lub prawie codziennie, 26,3 proc. przynajmniej kilka razy w tygodniu.

Rok 2004 może być też przełomowy dla rozwoju rynku reklamy internetowej
w Polsce. Na podstawie wyników za I półrocze, IAB szacuje, że rok 2004 zakończy się bardzo dobrym wynikiem dla rynku reklamy on-line w Polsce. Wpływy z reklamy powinny osiągnąć 75 mln złotych, co będzie stanowiło wzrost o około 50-55 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Poza zwiększeniem się wpływów netto, duże znaczenie dla branży ma najwyższy od kilku lat wzrost dynamiki nakładów na internet, który jest obecnie najszybciej rozwijającym się medium reklamowym. Na koniec 2004 roku internet będzie stanowić około 1,2 proc. całości wydatków reklamowych w Polsce, a w 2005 roku może osiągnąć wartość 1,5 proc.

Pełna wersja raportu została bezpłatnie udostępniona w serwisie internetowym IAB i można go pobrać stąd. (.pdf 3,3 Mb)