PostgreSQL 7.4.3

Ukazała się nowa wersja bazy danych PostgreSQL oznaczona numerkiem 7.4.3. Lista zmian od ukazania się wersji 7.4.2 jest niewielka, jednak warto z pewnością zobaczyć co oferuje nowe wydanie.

Poprawione została zarządzanie pamięcią podczas używania nie hashowanych globalnych

Poprawki ECPG zawierające zgodność z Informix

Poprawiono kompilację thread-safety szczególnie dla Solaris

Naprawiono błąd w COPY IN, podczas używania starszych protokołów sieciowych

Naprawiono kilka istotnych błędów w pg_autovacuum

Poprawiono odczytywanie formatu tar na NetBSD i BSD/OS

Poprawki JDBC

Naprawiono ALTER SEQUENCE RESTART kiedy last_value equals była równa restart value

Poprawiono błąd występujący podcza rekalkulacji zagnieżdżonych pod-wyborów

Naprawiono problem z wyrażeniami non-constant w LIMIT/OFFSET

Obsługa FULL JOIN bez klauzuli no join w rodzaju X FULL JOIN Y ON TRUE

Poprawiono następny błąd zero-column table

Usprawniono obsługę identyfikatorów w GROUP BY klauzuli pod-wyborów

Nie generuje „NATURAL CROSS JOIN” podczas dekompilacji reguł

Dodano sprawdzanie długości każdego pola podczas binarnego COPY

Usunięto konflikt pomiędzy ANALYZE a LISTEN/NOTIFY

Uaktualniono tłumaczenia
Nowa wersja jest dostępna pod tym adresem.