Praktyki studenckie Microsoft EMEA Internship zakończone

Firma Microsoft poinformowała o zakończeniu programu praktyk studenckich EMEA Internship odbywających się w centrali Microsoft Corporation – pięciu studentów, reprezentujących polskie uczelnie informatyczne, powróciło do kraju po trzymiesięcznym pobycie w USA.

Dla przypomnienia, rekrutacja kandydatów do programu trwała kilka miesięcy i przebiegała według złożonego procesu. Biorąc pod uwagę charakter oferowanej pracy, analizowane były uczelnie o profilu technicznym lub posiadające taki wydział. W pierwszym etapie uczelnie samodzielnie wybrały swoich kandydatów, następnie spośród tej grupy polski oddział Microsoft przeprowadził normalny proces rekrutacji. W efekcie wytypowano wąskie grono studentów. W dalszej kolejności prowadzona była już rekrutacja ze strony oddziału w USA – były to indywidualne rozmowy pracowników Microsoft Corporation z kandydatami.

Do Redmond przybyło łącznie 15 stażystów z różnych stron Europy. Początkowo przydzielono dwa miejsca dla kandydatów z Polski, jednak dzięki staraniom polskiego oddziału Microsoft liczbę miejsc zwiększono do pięciu. W programie Internship wzięli udział: Tomasz Czajka, Łukasz Anforowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Olszta z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Bartosz Nowierski i Stanisław Osiński z Politechniki Poznańskiej.

Praktykanci z Polski pracowali w zespole inżynierów systemowych i zajmowali się zarówno pisaniem kodów, jak i testowaniem bet produktów. Każdy miał indywidualnego opiekuna – doświadczonego pracownika Microsoft.

Tomasz Czajka pracował w grupie zajmującej się optymalizacją wydajności maszyny wirtualnej CLR i biblioteki standardowej .Net. Bartek Nowierski zajmował się m.in. narzędziem badającym zarządzanie pamięcią w Windows. Łukasz Anforowicz, podobnie jak Stanisław Osiński pracowali w zespole rozwijającym system Microsoft Windows CE. Paweł Olszta współtworzył interfejs użytkownika przyszłej wersji systemu operacyjnego Windows.

Praktykanci traktowani byli jak pełnoetatowi pracownicy korporacji i za swą pracę otrzymywali wynagrodzenie. Program praktyk trwał trzy miesiące. Polski oddział rozważa przeprowadzenie kolejnej edycji praktyk Internship.

„Z zainteresowaniem śledziliśmy przebieg praktyk studentów, którzy nie tylko okazali się być najlepszymi kandydatami do podjęcia takiego wyzwania, ale potrafili również przekonać do siebie specjalistów z Microsoft Corporation w trakcie rozmów kwalifikacyjnych” – powiedziała Aneta Wiśniewska, Human Resources Consultant w polskim oddziale Microsoft. „Okazało się, że pokładane w nich nadzieje nie poszły na marne – od naszych kolegów z Redmond odbieramy pozytywne opinie na temat pracy polskich studentów. Cieszę się, że nasza piątka zdołała pozyskać także szereg znajomości i przyjaźni w campusie Microsoft w USA” – dodała Aneta Wiśniewska.

Zobacz również:
– EMEA Sales Academy – idź śladem najlepszych absolwentów
– Polscy studenci jadą do Redmond