Prezydent podpisał ustawę o e-podpisie

Po raz pierwszy w historii naszego kraju, prezydent złożył podpis pod ustawą nie tylko w tradycyjny sposób, ale również uczynił to wykorzystując w tym celu e-podpis.

Dzięki nowym rozwiązaniom prawnym Polska dołączyła do krajów o nowoczesnym ustawodawstwie w tej dziedzinie. Podpis elektroniczny daje nowe możliwości i jest szczególnym wydarzeniem.

Jak zapewnia Kwaśniewski, podpis elektroniczny gwarantuje autentyczność, pewność i bezpieczeństwo. Dzięki takiej formie podpisu, ma zwiększyć się bezpieczeństwo handlu za pośrednictwem internetu.

Ustawa wraz z towarzyszącymi jej zmianami kodeksu cywilnego stworzy podstawy prawne do rozwoju e-gospodarki w Polsce. Zdaniem ekspertów, zrównanie podpisu elektronicznego z własnoręcznym wywrze znaczący wpływ na życie społeczne i gospodarcze.

Ustawa o e-podpisie zakłada zrównanie w obliczu prawa tego rodzaju podpisu z podpisem odręcznym. Podpisem elektronicznym będą mogły się posługiwać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Każdy taki podpis będzie się składał z dwóch części – publicznej i prywatnej. Dopiero zestawienie tych dwóch części podpisu stanowić będzie o jego ważności. Prywatna część podpisu będzie zapisana na specjalnej karcie. Będzie ją mógł odczytać tylko właściciel za pomocą specjalnego czytnika. Jawna część podpisu elektronicznego będzie natomiast publikowana w internecie.

Aby dostać bezpieczny podpis elektroniczny, trzeba będzie zgłosić się do firmy świadczącej usługi certyfikujące. Nadzór nad procesem certyfikacyjnym będzie sprawowało Ministerstwo Gospodarki.