ProFTPD 1.2.5rc2

Od kilku dni dostępna jest do pobrania kolejna wersja, jednego z najlepszych i najbezpieczniejszych serwerów ftp – ProFTPD w wersji 1.2.5rc2. Wersja ta zawiera szereg poprawek jakie wykryto w poprzedniej wersji rc1. ChangeLog dostępny jest pod tym adresem, natomiast źródła można pobrać stąd.