Program monitorujący od Lucenta

VitalSoft Lucent Technologies poinformował o udostępnieniu darmowej wersji programu VitalAgent, który umożliwia użytkownikom komputerów PC monitorowanie szybkości łącza internetowego. Program można już pobrać z naszego ftp.

MyVitalAgent – nowa generacja nowatorskiego oprogramowania Net.Medic – zapewnia użytkownikom komputerów PC łączącym się z Internetem za pośrednictwem cyfrowych linii abonenckich (DSL), modemów kablowych lub telefonicznych pełen obraz dotyczący ich aktywności w sieci.

Dzięki MyVitalAgent użytkownicy komputerów PC uzyskują kompleksowy wgląd w pracę sieci, a także możliwość monitorowania całej ścieżki transmisji danych, co pozwala na identyfikowanie miejsc, gdzie powstają zatory. Ekran kontrolny programu MyVitalAgent przedstawia szczegółowe informacje dotyczące bieżącej sesji internetowej, w tym szybkość połączenia, szybkość transmisji danych i czasy transakcji. Dysponując takimi informacjami użytkownicy mogą określić, co powoduje ograniczenia wydajności, a także zrozumieć czynniki, które mają wpływ na funkcjonowanie Internetu.

MyVitalAgent monitoruje wszystkie transakcje sieciowe inicjowane na komputerze PC i realizowane za pośrednictwem urządzeń dostępowych (np. modemu telefonicznego, kablowego czy DSL), szkieletowych sieci internetowych oraz dostawców usług internetowych (ISP). MyVitalAgent monitoruje również wydajność popularnych aplikacji internetowych, takich jak WWW, poczta elektroniczna, RealAudio oraz powszechnie stosowanych protokołów internetowych, w tym protokołu FTP (File Transfer Protocol). MyVitalAgent izoluje źródło problemu i rozpoznaje przyczynę problemu natychmiast po jego wystąpieniu, a następnie informuje użytkownika o konieczności podjęcia działania. Proponuje właściwie kroki naprawcze zarówno w przypadku odbierania sygnałów zajętości, jak i wystąpienia zatorów w sieci.

Pobierz program [1.38 MB]