Project Packware

Slackware Linux jest jedną z najstarszych i najlepszych dystrybucji. Niestety, mimo wielu zalet posiada ona pewne braki, będące dla wielu użytkowników dużym utrudnieniem. Mowa tu o np. braku obsługi zależności między pakietami czy ubogiej (w popównaniu z konkurencją) bazą pakietową. Aby temu zaradzić rozpoczęliśmy prace nad projektem Packware. Naszym celem jest stworzenie zaawansowanego systemu obsługi pakietów dla wspomnianej dystrybucji.

W założeniu „Packware” ma stać się menadżerem pakietów dla dystrybucji PINS (Packware Is Not Slackware). Tworzone przez nas oprogramowanie składa się z dwóch elementów, właściwego narzędzia do zarządzania pakietami (czyli Packware), oraz Packware-devel czyli zbioru funkcji i narzędzi do tworzenia pakietów (których instalacją etc. zajmuje się Packware).

Warto nadmienić, że dzięki wysiłkom Jarosława Świerczyńskiego, Packware sam wykrywa również zależności pomiędy pakietami, wchodzącymi w skład dystrybucji Slackware 7.1 i 8.0.

Pakiety dla Packware tworzone są przy użyciu skryptów i funkcji (zawartych w builder.functions).

Więcej informacji na temat Packware znajdziecie na stronach domowych projektu