Prywatne maile do kosza

Jak wynika z najnowszej sondy przeprowadzonej wśród 630 dyrektorów firm branży IT, aż 8% całkowitej pojemności firmowych systemów przechowywania danych zajmują prywatne maile.

Jedna czwarta osób uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez Hitachi Data Systems przyznała, że poczta elektroniczna obecnie zajmuje ponad 20% całkowitej pojemności pamięci. Niektórzy respondenci podejrzewają nawet, że odsetek ten jest dwukrotnie większy. Zdaniem szefów firm około jedna piąta wszystkich maili to listy prywatne.

W związku z tym, że przechowywanie prywatnej poczty elektronicznej generuje dla firm dodatkowe koszty, coraz częściej decydują się one na filtrowanie nadchodzących listów. „Co prawda większość przedsiębiorstw niechętnie podchodzi do pomysłu wprowadzenia drastycznych ograniczeń na komunikację e-mailową, niemniej dyrektorzy będą musieli podjąć pewne kroki, mające na celu bardziej efektywne wykorzystania posiadanych zasobów pamięci” – powiedział Nick Howe, dyrektor Hitachi Data Systems.

Źródło informacji: Vnunet