Rekordowe wyniki sprzedaży polskiego oddziału Microsoft

Polski oddział Microsoft podał wyniki finansowe za rok fiskalny 2002, zakończony 30 czerwca, br. z którego wynika, że sprzedaż licencji i usług w Polsce przekroczyła 155 milionów dolarów, co stanowi 11% wzrostu w porównaniu do roku poprzedniego. Z pewnością ten wynik jest również efektem pracy BSA (Business Software Alliance) oraz Policji Gospodarczej nad zwalczaniem nielegalnego software’u.

Firma odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich grupach produktowych. Rekordowy wynik osiągnięto w sprzedaży licencji serwerowych – wzrost o 60 % (w tym Microsoft Windows Server o 58%, a Microsoft SQL Server o 60%). Sukcesem jest też wzrost sprzedaży licencji narzędzi programistycznych, który wyniósł 108 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Duży wpływ na dobre wyniki roczne miała również odnotowana wartość sprzedaży systemów operacyjnych – wzrost o 9% (w tym Microsoft Windows Professional o 14%) i aplikacji biurowych – wzrost o 3,5 %.

W minionym roku finansowym Microsoft aktywny był nie tylko na płaszczyźnie handlowej, ale i społecznej. Najważniejszym wydarzeniem było wyremontowanie i pełne wyposażenie dwóch pracowni komputerowych dla wychowanków warszawskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”. W zakończonym roku finasowym firma Microsoft udzieliła pomocy charytatywnej o łącznej wartości ponad 539 000 złotych.

Podsumowując miniony rok finansowy firma Microsoft przedstawiła również główne założenia na najbliższy okres. Polski oddział planuje wprowadzenie najnowszego pakietu z rodziny Office- Microsoft Office System 2003 oraz kolejne wersje Microsoft Exchange, Small Business Server i BizTalk Server. Microsoft zakłada, że rynek PC w Polsce w przyszłym roku wzrośnie o 9%, a serwerowy o 10 %. Bardzo ważnym rynkiem dla Microsoft jest rozwijający się segment małych i średnich przedsiębiorstw.

Na świecie, firma Microsoft zakończyła rok finansowy przychodem 32,19 miliarda dolarów, co stanowi 13 % w porównaniu z rokiem poprzednim.

Źródło: http://www.microsoft.com/poland

Podziękowania dla DiGGeR’a za podesłanie informacji.