Rekrutacja do ENISA

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci (European Network and Information Security Agency – ENISA) przedłużyła o miesiąc rekrutację na stanowiska tzw. Seconded National Experts (SNE). Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury.

Głównym zadaniem SNEs będzie realizowanie zadań związanych z wykonaniem programu przyjętego przez agencję, a w szczególności dotyczącego spraw współpracy CSIRTs, programów uświadamiających i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szczególy dotyczące stanowiska można znaleźć na stronach ENISA. Obowiązująca data zgłaszania kandydatur to 20 października 2005 r.

Źródło: CERT
http://www.enisa.eu.int