Ruch na rzecz wolnego oprogramowania – dołącz się

W ostatnich dniach ujawnił się szerokiej scenie Ruch na Wolnego Oprogramowania… Na ich stronie mozna znalezc manfiest, gloszacy potrzebe:

Natychmiastowe wprowadzenie do ustawy o zamówieniach publicznych zapisu zobowiązującego wykonawców projektów informatycznych prowadzonych w jednostkach administracji państwowej, oraz wszelkich innych instytucjach, których działalność jest finansowana z pieniędzy publicznych do wykorzystywania wolnego oprogramowania.
Wprowadzenie zasady, że oprogramowanie autorskie wykonywane w ramach projektów, o których mowa w pkt.1, musi być przekazane zamawiającemu wraz z pełnym kodem źródłowym i licencją.
Zobowiązanie jednostek odpowiedzialnych za edukację do powszechnego wprowadzenia dostępnego nieodpłatnie oprogramowania jako podstawy systemów działających w szkołach i uczelniach wyższych.
Przystąpienie w trybie pilnym do zmian w programie nauczania przedmiotu o nazwie „Informatyka” w szkołach. Obecnie lekcje z tego przedmiotu ograniczone są do nauki posługiwania się jednym wybranym zestawem oprogramowania komercyjnego.

ze strony ruchu: http://www.opensourcepl.org

Dołącz się – podpisz manifest tutaj