Software 2.0 – Kryptografia

W sprzedaży pojawił się nowy numer magazynu Software 2.0, który poświęcony jest przede wszystkim kryptologii. Przedstawione artykuły zagłębiają się w czasy historyczne, jak również przedstawiają najnowsze osiągnięcia światowej i polskiej kryptologii. Poznamy tajniki łamania szyfrów historycznych i współczesnych algorytmów oraz sposóby wprowadzenia elementów kryptograficznych do tworzonych przez nas aplikacji. Rozwój badań w takich dziedzinach, jak biologia oraz fizyka, przyczyniła się do powstania alternatywnych metod w kryptologii: kryptografii DNA oraz informatyki kwantowej i związanej z nią kryptografii kwantowej. W artykule przeczytamy, jak przy pomocy współczesnej biotechnologii i łańcuchów DNA można ukrywać i przenosić tajne dane. Poznamy również jak działają komputery kwantowe i jak wykorzystać je do przesyłania tajnych informacji albo do łamania szyfrów uważanych za niemożliwe do złamania.

Do ciekawych i rzadko opisywanych tematów należy również kryptografia wizualna, gdzie główną ideą tej kryptografii jest możliwość bezpiecznego zaszyfrowania informacji takiej jak tekst, pismo ręczne czy obrazy, w taki sposób, aby możliwe było jej odszyfrowanie przy pomocy tylko i wyłącznie wzroku.

Na szczególną uwagę wszystkich zasługuje artykuł na temat najnowszego polskiego algorytmu Variably Modified Permutation Composition (VMPC) – prace nad oryginalną funkcją jednokierunkową od kilku lat prowadzone były w Polsce. Algorytm ten został zaprezentowany w lutym bieżącego roku na międzynarodowej konferencji kryptograficznej organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Kryptologicznych – Fast Software Encryption 2004, która odbyła się w Delhi w Indiach w dniach 5-7 lutego 2004 roku. Konferencja ta należy do najbardziej prestiżowych światowych wydarzeń naukowych w kryptografii. Referat o VMPC został wygłoszony przez autora również w Polsce – na seminarium kryptologicznym w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 18 marca 2004 roku oraz na VIII Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii Enigmat 2004 w Warszawie. A zatem algorytm VMPC może w przyszłości okazać się przełomowym odkryciem w dziedzinie algorytmów kryptograficznych.

Kolejnym artykułem zasługującym na uwagę jest obszerny artykuł przedstawiający krok po kroku sposób wprowadzenia elementów kryptograficznych do tworzonych przez nas aplikacji z wykorzystaniem ogólnej znanej biblioteki kryptograficznej OpenSSL.

Do czasopisma dołączona została również dokumentacja w wersji elektronicznej oraz bogaty zbiór oprogramowania stanowi doskonałe uzupełnienie materiału prezentowanego w artykułach.