Stagnacja w koniunkturze informatycznej

Szkoła Główna Handlowa wraz z firmą Microsoft oraz ekspertami branży IT udostępnili najnowsze wyniki badań wskaźnika MSI z których wynika, że systematyczny wzrost koniunktury informatycznej załamał się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Od tego momentu wskaźnik w kolejnych badaniach wzrastał, co prawda, lecz minimalnie. Mali i średni przedsiębiorcy, w swej większości nadal nie dostrzegają, że rozwiązania informatyczne mogą pomóc im w uzyskaniu lepszej pozycji rynkowej. Eksperci są zdania, że świadomość znaczenia technologii informatycznych dla rozwoju biznesu jest w sektorze MSP szczególnie niska.

„Stabilizacja wskaźnika MSI niepokoi zważywszy, że nastąpiła na bardzo niskim poziomie świadomości informatycznej firm” – komentuje wyniki badania Artur Rybka, Small Business Segment Manager w polskim oddziale Microsoft. „Szczególnie dramatyczny wydaje się fakt, że ponad 70% małych firm – choć regularnie inwestuje w informatykę, a sam rynek rośnie – nie dostrzega pozytywnego wpływu teleinformatyki na redukcję kosztów i wzrost przychodów. Dzieje się tak pomimo niezłego tempa wzrostu gospodarczego i nowych możliwości otwierających się przed polskimi przedsiębiorstwami po przystąpieniu do UE” – zauważają autorzy raportu.

W ocenie przedsiębiorców negatywny wpływ na kondycję firm miały wydarzenia gospodarcze i ekonomiczne w Polsce w minionym kwartale. Wskaźnik ilustrujący tę ocenę spadł o ponad 30%. Wzrost wskaźnika MSI zahamowała również mniejsza – zdaniem badanych – dostępności produktów i usług teleinformatycznych. Nieznacznie pogorszyła się również ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej firm.

Przedsiębiorcy dostrzegają jednak wpływ inwestycji informatycznych na zmniejszenie kosztów swej działalności. Tu badanie odnotowało znaczącą tendencję wzrostową. Czynnik ten najsilniej wpłynął na minimalny wzrost całego indeksu MSI. Dobrą informacją jest także spodziewany wzrost popytu na informatykę w Polsce.

Polski oddział Microsoftu, Zakład Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego Szkoły Głównej Handlowej, oraz analitycy branżowi monitorują koniunkturę informatyczną sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) od listopada 2003 roku. Eksperci badają stan zasobów i sposób wykorzystania technik informacyjnych (IT), oceniają ich przydatność w codziennej działalności gospodarczej oraz potrzeby i zamierzenia inwestycyjne firm w tym obszarze. Co kwartał przeprowadzane jest badanie ankietowe i wyliczana jest wartość wskaźnika MSI, który odzwierciedla nastroje i oczekiwania firm – im są one lepsze, tym wyższa jest jego wartość. Wskaźnik uznaje się także jako pośredni barometr optymizmu MŚP, ponieważ przedsięwzięcia IT zajmują szczególne miejsce w planach inwestycyjnych i rozwojowych firm i odzwierciedlają ich gotowość do modernizacji oraz sygnalizują ocenę zbliżających się wydarzeń w gospodarce.