Statystyki zespołu ABUSE TP S.A

W grudniu 2001, zespół ABUSE TP S.A. zarejestrował ponad 4040 zgłoszeń. W tym: 37% zgłoszeń krajowych, 63% zgłoszeń zagranicznych. Zostały one zakwalifikowane przez użytkowników jako: 30% próby włamania, 1% skuteczne włamania, 68% spam, 1% inne.

Zdarzenia określane jako hacking, scanning, spaming czy mail-bombing nie tylko naruszają ogólnie przyjęte procedury korzystania z zasobów sieci i zasady wymiany informacji, lecz niejednokrotnie stanowią czyny wyczerpujące znamiona przestępstw przeciwko ochronie informacji lub przeciwko mieniu określonych w artykułach 267 – 269 oraz art. 287 kodeksu karnego, bądź też naruszają wartości konstytucyjnie gwarantowane przez państwo, jak poszanowanie dóbr osobistych, ochrona praw autorskich, itd., również objętych ochroną prawno – karną. Wszystkie rodzaje ataków, z jakimi uczciwi użytkownicy Internetu mogą się spotkać, znajdują swe praktyczne odbicie w przepisach prawnych.

Statystyki te tworzone są wyłącznie na podstawie zgłoszonych przez użytkowników zdarzeń, a pełna informacja dostępna jest pod tym adresem