Szpiegujemy Internet Explorer?

Grupa japońskich miłośników zajmująca się bezpieczeństwem, wydała „malutkie” narzędzie nazwane IE’en które potrafi prześledzić cały proces przeglądarki Internet Explorer zachodzący pomiędzy łączeniem się z serwerem a klientem, włączając w to podgląd haseł przesyłanych protokołem HTTPS.

Narzędzie, zgodnie z publikacją autorów na stronie domowej, które było testowane jedynie na maszynach typu Pentium, wraz z systemem Windows NT SP5 lub póżniejszym oraz Windows 2000 Professional działa najprawdopodobniej tylko na tych systemach. Oprócz dokumentacji i opisu na stronach domowych, znajdziemy również do pobrania opisywane tu narzędzie. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w tym oto artykule opublikowanym na łamach magazynu The Register.