Walka z piractwem

W amerykańskich sklepach muzycznych, przez kilka ostatnich miesięcy sprzedawano zabezpieczone przed kopiowaniem płyty CD. Firma Macrovision, która jest twórcą zabezpieczeń, przez jakiś czas nie informowała klientów o tym, ponieważ chciała w ten sposób sprawdzić, na ile są one skuteczne.

Do klientów trafiło ponad 100 tys. zabezpieczonych CD. Jednak nie wiadomo, jakie płyty zostały zabezpieczone.

Metoda która ma zabezpieczyć płyty CD przed kopiowaniem pliku audio na komputery PC, polega na tym, że podczas zgrywania pliku audio na twardy dysk „dogrywane” są do niego wyraźnie słyszalne trzaski i zakłócenia.

Aktualnie przedstawiciele z Macrovision czekają na pierwsze rezultaty swojego zabezpieczenia.