Wiedza dla Administracji

Polski oddział Microsoft udostępnił specjalną stronę internetową, na której zamieszczono informacje związane z tematyką społeczeństwa informacyjnego, informatyzacji urzędów oraz sposobów zabezpieczania istniejącej już infrastruktury. Na stronie przedstawiciele administracji i samorządów mogą również znaleźć praktyczne wskazówki, w jaki sposób wdrażać nowoczesne rozwiązania.

Strona powstała z myślą o przedstawicielach władz lokalnych, odpowiedzialnych za informatyzację urzędów oraz innych osobach zainteresowanych Internetem jako narzędziem komunikacji i propagowania wiedzy o wydarzeniach dotyczących lokalnych społeczności.

„Polska stanęła przed wyzwaniem dokonania trudnych przemian, które wynikają z globalnej konkurencji i akcesu do Unii Europejskiej. Sprostanie temu wymaga przede wszystkim zarządzania krajem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych. Stąd nasz pomysł – stworzyliśmy miejsce, gdzie zostały zamieszczone informacje, które mogą okazać się niezbędne w trakcie tego złożonego procesu” – powiedziała Urszula Ptak – Małysiak z Microsoft Polska

Strona ma charakter poradnikowy i edukacyjny. Jest przewodnikiem po tematach bliskich władzom administracyjnym nawiązujących do problematyki dostosowania pracy urzędów do nowych wymagań unijnych. Porusza kwestie związane z e-Urzędem, funduszami unijnymi oraz bezpieczeństwem zasobów informacyjnych jednostek. Jednocześnie na portalu znajdują się odnośniki prowadzące do odpowiednich miejsc w sieci, gdzie są dostępne bardziej szczegółowe informacje na tematy z obszaru informatyzacji jednostek administracyjnych.

Alternatywą może okazać się również baza wiedzy Otwartej Polski, zawierającą podstawowe informacje na temat Wolnego Oprogramowania oraz najwazniejszych produktów.