WinSecurity Magazine nr 2

Tematem drugiego numeru miesięcznika WinSecurity Magazine, który ukaże się już niedługo będą firewalle. Już teraz można zapoznać się z fragmentami niektórych artykułów dostępnych w formacie pdf. Teksty opisują m.in. jedne z najlepszych dostępnych rozwiązań typu firewall, wraz z podstawami ich instalacji i konfiguracji, a także szczegółowe porównanie firewalli osobistych.