Wirtualne laboratorium

Wysiłkiem przeszło 60 firm i uniwersytetów powstało globalne laboratorium internetowe PlanetLab, symulujące dziesiątki tysięcy wirtualnych użytkowników komputerów. Będą w nim testowane nowe zabezpieczenia antywirusowe. PlanetLab będzie również wykorzystywane w pracach nad programami wykorzystującymi moc obliczeniową komputerów połączonych w sieci.

Stworzenie PlanetLab – laboratorium pozwalającego na stworzenie wirtualnej miniaturki Internetu – powinno przyczynić się do rozwoju technologii komunikacyjnych. W przedsięwzięciu bierze obecnie udział 170 komputerów z całego świata, tworząc wspólnie kontrolowane środowisko sieciowe. Twórcy tego projektu oczekują, że PlanetLab będzie też miejscem, w którym zrodzą się zupełnie nowe idee.

Badacze z reguły testują programy sieciowe wykorzystując maszyny z tej samej sieci lub programową symulację. Obydwie metody mają swoje ograniczenia i nie do końca odpowiadają realnym warunkom pracy w Internecie. PlanetLab to nowe środowisko badawcze wolne od takich ograniczeń. Koncepcję laboratorium opracowano na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Uniwersytecie Princeton, Uniwersytecie Waszyngtońskim oraz w firmach HP i Intel. Projekt wspierały też inne uczelnie i firmy.

Źródło informacji: New Scientist

Zobacz również: planet-lab.org