Wspólna współpraca Telekomunikacji, Mandrakelinux i Neostrady

Telekomunikacja Polska wraz z Mandrakesoft Poland rozpoczęły prace nad przystosowaniem modemów Neostrady TP do pracy z systemem Mandrakelinux.

Efektem wspólnych prac będzie opracowanie instrukcji instalacji urządzeń w systemie Mandrakelinux wykorzystującym w pracy jądro systemowe 2.4.x lub 2.6.x.

Podręcznik instalacji będzie dołączany do zestawów instalacyjnych Neostrady TP. Informację o procesie instalacji pojawią się również na stronach internetowych TP i Mandrakesoft Poland.