Wyniki i plany tpsa

Tpsa w swoim serwisie prasowym podsumowuje ubiegły 2001 rok oraz informuje o planach na lata 2002-2004. Z tekstu możeny się np. dowiedzieć, że w 2001 z usług monopolisty zrezygnowało ok. 555.000 abonentów – podobno tylko 17% z nich odeszło do konkurencji ale nie wiadomo przecież co się stało z pozostałymi 31% – tymi, którzy nie podali przyczyn rezygnacji z usług. Tepsa sama przyznaje, że w 2002 roku łączna liczba klientów telefonii komórkowej w Polsce przekroczy liczbę abonentów telefonii stacjonarnej.

Może i byłoby to pocieszające gdyby nie udziały tpsa w sieci Idea.
W 2000 roku na jednego pracownika spółki przypadało 150 łączy, w 2001 było ich 181 natomiast w planach jest podwyższenie tej liczby do 300 obsługiwanych łącz na jednego pracownika. Jasno widać, że wiele osób zostanie bez pracy, szczególnie tych z pionu technicznego (już teraz jest tam tragicznie, aż strach pomyśleć co się stanie w przypadku masowych zwolnień) i administracyjnych (no comments)… Spać spokojnie mogą jedynie panie z BOK’u 😉

Zgodnie z założeniami planu strategicznego, w latach 2002-2004 wydatki inwestycyjne w zakresie projektów realizowanych w TP SA nie powinny łącznie przekroczyć kwoty ok. 13 mld zł.
W roku 2002 TP SA zainwestuje ok. 4.3 mld zł, w roku 2003 ok. 4,5 mld zł a w roku 2004 ok. 4.2 mld zł. Dla porównania, wg wstępnych szacunków w roku 2001 wydatki inwestycyjne TP SA powinny zamknąć się kwotą bliską 4.8 mld zł.
Z kwoty 13,1 mld zł na inwestycje w poszczególnych segmentach infrastruktury zostanie przeznaczone:
– w infrastrukturę sieci – około 7,7 mld zł
– w informatykę – około 2,6 mld zł
– w transmisję danych – około 1,5 mld zł
– fundusze na nowe produkty i technologie – około 1,1 mld zł
– pozostałe 0,1 mld zł

Więcej informacji w serwisie prasowym tpsa.