Zbiorcza aktualizacja Oracle

Oracle opublikował kolejną zbiorczą aktualizację bezpieczeństwa swojego oprogramowania (Oracle Critical Patch Update – April 2006).

Aktualizacja łata 36 bliżej nieokreślonych luk w wielu produktach, w tym: Oracle Database, Oracle Application Server, Oracle Collaboration Suite, Oracle E-Business Suite and Applications, Oracle Pharmaceutical Applications, Oracle Enterprise Manager oraz Oracle Enterprise Manager.

Ponadto opublikowano zaktualizowaną wersję narzędzia do sprawdzania domyślnych haseł w produktach Oracle (Oracle Default Password Scanner).

Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie Oracle.

Źródło informacji: CERT Polska