Zdublowane serwery NEC i Stratus Technologies

Podjęta przez firmę NEC współpraca ze Stratus Technologies, umożliwiła tej pierwszej zaoferowanie na rynku amerykańskim serwerów odpornych na awarie sprzętowe. Porozumienie ze Stratus Technologies pozwoliło na opracowanie komputerów, w których wszystkie kluczowe…
elementy mają swoje zastępstwo i są w stanie podjąć natychmiastowo pracę jeśli tylko któryś z elementów konfiguracji podstawowej ulegnie uszkodzeniu. Systemy sprzedawane będą w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Expres5800/ft.