Zeam – kolejnym robakiem

Zeam jest jednym z przedstawicieli coraz liczniejszej rodziny robaków internetowych napisanych w języku Visual Basic Script. Poza rozprzestrzenianiem się w postaci załącznika do listów elektronicznych nie zawiera on żadnych procedur destrukcyjnych.

Zwykle robak pojawia się w komputerze ofiary w postaci załącznika do listu elektronicznego o następujących parametrach:

Temat: haha
Załącznik: Yourworm.txt.vbs

Po uruchomieniu dołączonego pliku przez użytkownika robak rozsyła się do wszystkich adresatów z książki adresowej systemu Windows, korzystając z programu Microsoft Outlook lub Outlook Express.