ZyXEL ZyWALL 10 Internet Security Gateway/Firewall

ZyWALL 10 jest zaporą ogniową (firewall) typu Stateful Inspection. Śledzi i zapisuje wszystkie sesje sieciowe, dzięki czemu administrator jest w czasie rzeczywistym powiadamiany o próbie ataku (komunikat systemowy lub e-mail). Chroni również przed atakami typu Denial of Service, takimi jak: Smurf, SYN flood, Ping of Death itp. Umożliwia 10 bezpiecznych połączeń VPN (Virtual Private Network).

ZyWALL 10 został skonfigurowany w taki sposób, żeby całkowicie izolować sieć WAN od sieci LAN. Oprócz tego można stworzyć reguły podnoszące lub obniżające poziom zabezpieczeń, np. blokować cały ruch konkretnego typu (np. IRC) z sieci LAN do Internetu, pozwolić na połączenia tylko do (lub od) pojedynczego hosta w sieci, pozwolić na dostęp do Internetu wybranych adresów IP lub zabronić używania konkretnych protokołów sieciowych.

Opisywane urządzenie jest także routerem IP umożliwiającym dostęp do Internetu dla dowolnie dużej sieci z wykorzystaniem jednego adresu IP. Dzięki konfiguracji przez przeglądarkę internetową proces instalacji jest prosty nawet dla początkującego użytkownika.

Sugerowana cena dla użytkownika końcowego firewalla ZyWALL 10 wynosi 2660 zł.
Podziękowania dla SaNdO’a za podesłanie informacji.