Apache 2.0.45

Dostępna do pobrania jest kolejna wersja serwera WWW o numerku 2.0.45. Pełna lista zmian jakie zaszły w nowej wersji dostępna jest tutaj, natomiast stąd można pobrać tytułową wersję serwera WWW.