Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji Pan Wojciech Szewko, powołał Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania. Forum tworzy grupa społecznych ekspertów, których zadaniem będzie ścisła współpraca z ministerstwem w zakresie wspierania rozwoju i upowszechniania wolnego oprogramowania w Polsce oraz integracja środowisk zaangażowanych w działania na rzecz wolnego oprogramowania. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z zakresem działania Forum oraz jego celami a takżę z listą aktualnych członków Forum (dokumenty pdf).