Microsoft znowu w sądzie?

Komisja Europejska ma zamiar ukarać Microsoft za stosowanie praktyk monopolistycznych. Mario Monti – komisarz do spraw konkurencji ogłosił, że dobiega końca proces analizy dokumentacji dotyczącej sprawy dotyczącej „faworyzowania” przez system Windows 98 serwerów Microsoftu.

Śledztwo to rozpoczęto w 1998 roku, po złożeniu skargi przez firmę Sun Microsystems, natomiast na początku 2000 roku Komisja wszczęla kolejne, dotyczące niemal tego samego problemu w systemie Windows 2000.

Według źródeł, Komisja ma zamiar połączyć obie sprawy i rozpocząć postępowanie przeciwko Microsoftowi. Dzięki temu możliwe stanie się m.in. udowodnienie gigantowi z Redmond stałego schematu postępowania, zmniejszającego szanse konkurencji, a także przyspieszenie biegu sprawy. W przypadku zwycięstwa w sądzie, Komisja Europejska możne nałożyć na Microsoft karę o wartości 10% globalnej rocznej sprzedaży tej firmy.

Termin rozpoczęcia europejskiej batalii antymicrosoftowej nie jest znany i prawdopodobnie Komisja nie wykona żadnych działań przed końcem kwietnia 2001 roku.