Patch do kernela: 2.2.23 oraz 2.4.20

Dostępne są kolejne łatki dla Kernela w wersji 2.2.23 oraz 2.4.20. Pierwszy patch ow1 przeznaczony dla Kernela 2.2.23 można pobrać stąd, natomiast drugi patch ow0, do wersji 2.4.20 pobrać można stąd. Mimo iż druga łata oznaczona jest jako testing, to krótki czas pomiędzy ukazaniem się Kernela 2.4.20 i łatki wskazuje na to, że Solar Designer zaczyna poważniej traktować jądra z serii 2.4.x i toczą się nad nimi prace.