Piraci z sektora IT

W najnowszym raporcie organizacji zwalczającej piractwo komputerowe – Business Software Alliance – można zauważyć, że największymi „grzesznikami” są firmy z sektora IT. W ubiegłym roku aż 24% kar zostało nałożonych właśnie na przedstawicieli tego segmentu.

Nieco mniej (17%) dotknęło firm konstrukcyjnych i inżynieryjnych, a 10% kar zapłaciły firmy zajmujące się architekturą i projektowaniem. Z kolei na drugim biegunie znalazły się przedsiębiorstwa z sektorów finansowego, telekomunikacyjnego i transportowego, których wkład w „zyski” BSA wyniósł zaledwie po 2%.

Jak powiedziała Carroll Siobhan, regionalny manager BSA w Europie Północnej, organizację martwi szczególnie fakt, że firmy z sektora IT wykazują tak duży brak dbałości o legalność oprogramowania. „Chcielibyśmy widzieć ten sektor, jako strażnika naszej misji, ale niestety tak nie jest”.

Źródło informacji: The Inquirer