Podatek od dostępu do Internetu: Polska : 22% USA 0%

Niedawno informowaliśmy o fatalnej decyzji naszych władz, które chcą zwiększyć opodatkowanie dostępu do Internetu z obecnych 7% do 22%. Natomiast w Ameryce podatek ten został całkowicie zniesiony – na zawsze!

Dziewięć stanów, które takie podatki wprowadziły, będzie je musiało znieść. Obecny, tymczasowy zakaz opodatkowywania dostępu do sieci, wygasa w listopadzie. Obowiązuje od 1998 roku; wspomniane dziewięć stanów opodatkowało internet przed wejściem zakazu w życie i – zgodnie z prawem – nadal pobierało te podatki. Obecnie zniesiono tę możliwość. Moratorium podatkowe obejmuje wszelkie metody łączenia się z internetem, a więc także łącza szerokopasmowe.