Sendmail z trojanem

W okolicach 28 września miało miejsce podmienienie dwóch plików ze źródłami sendmaila (8.12.6) na serwerze ftp.sendmail.org, który z dniem 6 października został wyłączony. Trojan daje pełen dostęp do konta, na którym zostały skompilowane źródła. Osoby które pobrały w tym czasie pliki ze źródłami (sendmail.8.12.6.tar.Z oraz sendmail.8.12.6.tar.gz) i nie sprawdziły sum kontrolnych powinny jak najszybciej pobrać nową, nie zainfekowaną wersję. Po więcej informacji odsyłam do artykułu opublikowanego na łamach CERT (Advisory CA-2002-28).