Sun – nowe oprogramowanie i kłopoty firmy

Sun udostępnił najnowszą wersję oprogramowania Java 2 Standard Edition. Jest to pierwsza aktualizacja od lipca tego roku (wersja 1.4.2) i największa modyfikacja kodu od momentu wprowadzenia wersji 1.4 dwa lata temu.

Edycja J2SE 5.0 została poprawiona zarówno w zakresie rozbudowy platformy oraz funkcji języka. Nową wersję oprogramowania wzbogacono m.in. o nowe typy zmiennych, czy funkcje podobne do tych znanych z języka C. Z kolei po stronie platformy poprawiono system monitorowania JVM oraz zarządzania API, jak również odświeżono interfejs.

Niestety firma Sun Microsystems postawiona jest w niezręcznej sytuacji. Bowiem to firma Kodak będzie domagać się od Sun Microsystems odszkodowania w wysokości ponad 1 mld USD. W piątek amerykański sąd potwierdził, że zastosowane w technologii Java rozwiązania naruszają patenty Kodaka.

Sąd federalny orzekł, że Sun wprowadzając 10 lat temu język Java, naruszył własność intelektualną Kodaka. Chodzi o patenty, które Kodak w roku 1997 kupił od firmy Wang Laboratories. Sąd ma ustalić wysokość odszkodowania, jednak Kodak już teraz domaga się kwoty 1,06 mld USD, czyli połowy zysków operacyjnych Suna w segmencie serwerów i pamięci masowych z lat 1998-2001. Fotograficzny gigant chce także, aby sąd ustalił wysokość opłat licencyjnych, jakie Sun będzie płacić Kodakowi w przyszłości.

A zatem czy spór ten odbije się to na kieszeni przyszłych klientów Sun?

Źródło informacji: The Register