Technologie informacyjne w edukacji

W dniach 14 – 17 listopada 2001 spotkają się w Warszawie przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych zrzeszonych w Światowej Konfederacji Nauczycieli WCT-CSME.

W siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego debatować będą na temat wykorzystania technologii informacyjnych w edukacji. Celem Kongresu jest przygotowanie rezolucji zawierającej zalecenia w zakresie, zarówno, upowszechniania TI w systemach oświatowych krajów europejskich, jak i zapobiegania zagrożeniom, wynikającym z nierównego dostępu do TI.

Zobacz takżę:
Europejski Kongres Nauczycielskich Związków Zawodowych